TOMAS

Digitalna platforma se fokusira na gradnik Notranjih procesov

Performance management

Tomas z rešitvami kot so Strateško planiranje in BSC, Poslovno planiranje, Poročila in Nadzorne plošče pokriva vse potrebe podjetja za spremljanje poslovne uspešnosti.

Digitalizacija procesov

Tomas rešitve digitalizirajo procese podjetja kot so Reklamacije, Presoje, Neskladja in korektivni ukrepi, Risk management, Sestanki, Projekti, Priložnosti, Odnosi s kupci.

Angažiranje Sodelavcev

Tomas rešitve omogočajo delavcem sodelovanje na enotni digitalni platformi, kjer imajo dostop do vseh potrebnih dokumentov, pregled nalog iz vseh področij (naloge, projektne naloge, sklepi sestankov, korektivni ukrepi...), pregled aktivnosti in korespondence s kupci.

TOMAS odpravlja bolečine podjetij

Imate strateški plan samo na papirju? Veste v vsakem trenutku, ali se izvajajo aktivnosti za doseganje strateških ciljev? Merite kazalnike strateških ciljev? Več informacij ->
Imate možnost hitrih simulacij, izdelav verzij plana. Kako izvajate delitev indirektnih stroškov? Več informacij ->
Pripravljate vsa poročila iz ERP ročno v Excelu in jih pošiljate po mailu vodstvu? Več informacij ->
Imate enoten pregled nad vsemi projekti, aktivnostmi in dokumentacijo projektov? Se vam dogaja, da ne veste katera je zadnja verzija ponudbe, tehnične specifikacije prejete od kupca?Več informacij ->
Imate pregled vseh aktivnosti s posameznim kupcem (Obiski, ponudbe, pogodbe, maili …) na enem mestu? Več informacij ->
Imate glavobole pred zunanjo presojo? Več informacij ->
Kako spremljate in analizirate uresničevanje vseh ukrepov in kako spremljate kazalnike kakovosti? Več informacij ->
Lahko na enostaven način spremljate in analizirate reklamacije? Več informacij ->
Imate vso dokumentacijo v fasciklih ali na skupnem disku, imate problem najti zadnjo verzijo?Zapisniki sestankov in sklepi samo v WORD-u? Več informacij ->
Je interna komunikacija vsa pomešana med zunanjo komunikacijo, ali je povezana točno z določenim področjem, problemom, nalogo, ukrepom, projektom?

product-img

Zakaj je TOMAS digitalna platforma najboljša izbira za vas

Z nakupom TOMAS platforme dobite največ za svoj denar

Povezljivost

Vsi TOMAS moduli so povezljivi in si izmenjujejo podatke


Uporabniku prijazno

Uporabnik vidi samo tiste menije in informacije, ki so povezane z njegovim delovnim mestom

Vpogled v vsakem trenutku

Preko WEB brskalnika ali mobitela so informacije na razpolago kadarkoli od koderkoli

Prilagodljivost

Preko edinstvene funkcije TOMAS lahko vsaki vnosni maski dodamo različna vnosna polja brez programiranja.


Nizki stroški vzdrževanja

Ker lahko uporabniki sami spreminjajo vnosne maske, preimenujejo menije, kreirajo preglede, za to ni dodatnih stroškov programiranja na zahtevo.

Uporabno za skupine podjetij

Vsa podjetja skupine imajo lahko notranje procese digitalizirane na enak načinVsako podjetje potrebuje strateški načrt

Bolečina

Imate strateški plan samo na papirju? Veste v vsakem trenutku, ali se izvajajo aktivnosti za doseganje strateških ciljev? Merite kazalnike strateških ciljev, veste kje jih ne dosegate? Ali imate v vsakem trenutku jasen vpogled v ukrepe za izboljšanje kazalnikov v primeru nedoseganja? Ali so ukrepi vezani na analizo tveganj in priložnosti sestavni del vašega plana nenehnih izboljšav (CIP)?Vzorec ekrana: Dinamična strateška mapa nas opozarja, če so kazalci slabi ali pa zamujajo naloge za določeno strategijo.

Rešitev

Programsko podprto oblikovanje poslovne vizije, strateških ciljev in njihova pretvorba v sledljive aktivnosti. Ocenjevanje uspešnosti oddelkov in posameznikov.

Stranke

Continental, Kudu corporation Saudska arabija,Energetika MB, Lily hospital Nigerija

Strategijo je potrebno preliti v operativne poslovne plane

Bolečina

Pripravljate poslovni plan preko Excel tabel? Pošiljate Excel tabele odgovornim, da vam jih izpolnjujejo, nato ročno kopirate vse v skupen Excel? Se vam pri tem dogajajo napake? Vaši ljudje stalno zamujajo z oddajo Excelov? Pripravljate plan na osnovi ocene leta, ki je sestavljena iz realizacije in ocene do konca leta, za kar morate ročno pripraviti osnove? Imate možnost hitrih simulacij, izdelav verzij plana. Kako izvajate delitev indirektnih stroškov? Kako spremljate realizacijo plana v primerjavi z različnimi verzijami, ročno v Excelu? Delate tudi mesečne operativne plane?

Vzorec ekrana: Vnos podatkov za plan je urejen tako, da se vnašajo preko WEB vmesnika, Omogočeno kopiranje vnosov, povečevanje števil za % ali znesek ipd. Vse postavke, ki so formule, lahko oblikujemo z vsemi najpogostejšimi matematičnimi operacijami.

Rešitev

Ko številke podjetja zaživijo in omogočijo interaktivne večdimenzijske simulacije poslovnega rezultata pri različnih predpostavkah poslovanja. Omogoča več verzij plana in spremljanje v primerjavi z realizacijo.


Stranke

Don don, Koto, Energetika MB, Lily hospital Nigerija, Generalli, NigradNadzorne plošče in poročila ponujajo hiter in udoben pregled stanja podjetja kadarkoli in kjerkoli.

Bolečina

Pripravljate vsa poročila iz ERP ročno v Excelu in jih pošiljate po mailu vodstvu?Se vam dogajajo napake pri prepisovanju? Nimate časa analizirati podatke zaradi obilice ročnega dela?So vaša poročila zahtevna, ker je potrebno izdelati vsakič razdeliti tudi indirektne stroške (OBOL, ABC), kar zahteva veliko veliko formul, preračunov, velika možnost napak? Kako spremljate realizacijo v primerjavi s planom, lanskim letom?So vaši odločevalci zasuti z goro poročil po mailih, kjer ni hitro razvidno, kje so problemi? Jim morate pripravljati vedno nova in nova poročila, ker ne morejo sami raziskovati poročil v globino? Morate za vsakega pripravljati svojo obliko poročil?Kako vodstvo ukrepa v primeru odstopanj od plana, imajo možnost takoj dodeliti naloge odgovornim?Zbirate tudi kakšne podatke, ki niso v ERP preko Excel-ov in mailov od vaših oddelkov, dislociranih enot?Morate pripravljati še dodatna poročila tudi za zunanje, mogoče celo v drugem jeziku?

Vzorec ekrana: vse vitalne informacije podjetja na enem ekranu.

Rešitev

Vsi ključni pokazatelji poslovanja, ažurno, pregledno naenem mestu. Omogoča krmiljenje aktivnosti in virov takrat ko je za to pravi čas. Letni rezultati so zgodovina, ki je ne moremo več spreminjati.Stranke

Don don, Koto, Energetika MB, Lily hospital Nigerija, Ministrstvo za zdravje (Poročanje enot nujne medicinske pomoči), Vodovod MB
Pregledizvajanja projektov, pregled zamujenih nalog, finančni rezultat projekta

Bolečina

Imate enostaven pregled nad stanjem portfelja projektov, veste kateri zamujajo, katere naloge niso izvedene v roku, kdo so odgovorni? Imate enoten pregled nad vsemi projekti, aktivnostmi in dokumentacijo projektov? Se vam dogaja, da ne veste katera je zadnja verzija ponudbe, tehnične specifikacije prejete od kupca?Imate pregled nad vsemi stroški in prihodki projekta, poznate finančno uspešnost svojih projektov in svojih naročnikov v primerjavi s planiranim? Vodite projekte v Excelu ali kakšen IT orodju, ki se vam zdi preveč kompleksen za uporabo?Ali imate vpogled v razpoložljivost članov projektnih timov?Ali imate nadzor na validacijami posameznih mejnikov projekta in ukrepanjem?Uporabljate povezan gantogram aktivnosti za prikaz trajanja in realizacije aktivnosti projekta?
Vzorec ekrana: pregled stanja projektov in finančne uspešnosti.

Rešitev

Projekti vseh tipov (razvojni, Marketinški, Strateški,…) so na enem mestu, vsakemu tipu projekta dodamo vnosna polja brez programiranja. Projekti za vse organizacijske enote (oddelki, podjetja) so na enem mestu. Finančno uspešnost projektov lahko spremljamo za vsak posamezen projekt in agregirano. Vsi maili z našimi projekti so vidni pod dogodki projektov. Vsa projektna dokumentacija je na razpolago v TOMAS.DM in povezana na projekt. Vse naloge so na serverju in maili opozarjajo odgovorne na zamujene naloge.

Stranke

Don don, Kolpa, Koto, Energetika MB, Predilnica Litija, Lily hospital Nigerija, Romtelco Romunija, Sofia knowledgecluster center Bolgarija, Tomplast, Mitol

Sodobna programska podpora za učinkovito vodenje podjetja na osnovi ISO standardov in poslovne odličnosti

Bolečina

Imate tudi vi glavobole pred zunanjo presojo, ker vam vaši sodelavci niso pravočasno posredovali poročil o odpravi neskladij?Ali poznate kje vse se nahajajo vaši ukrepi za nenehni napredek in kdo skrbi za njihovo ustrezno posodabljanje?Ko odkrijete odstopanja na podlagi notranje ali zunanje revizije, kako popraviti, da ali še bolj pomembno vprašanje, kako spremljate uresničevanje vseh ukrepov ter kako meriti njihovo učinkovitost?Lahko na enostaven način izvajate analize vzrokov neskladij?Uporabljate vprašalnike v papirni obliki?Vodite preventivne in korektivne ukrepe v Excelu, ki je nepregleden, ki ga morate sami ročno ažurirati? Veste kdo zamuja in kako je o tem obveščen?Imate težavo pri pridobivanju podatkov od sodelavcev za kazalnike ciljev kakovosti?Ali planirate in vzdržujete ukrepe nenehnih izboljšav na osnovi tveganj in priložnosti?Morate vašim kupcem poročati o spremljanju reklamacij, morate uporabljati metodogije kot so 8d, 4M/6M, 5 why…? Vodite reklamacije v Excelu? Lahko na enostaven način izvajate analize vzrokov in ponavljanja reklamacij?Imate vso dokumentacijo v fasciklih ali na skupnem disku, kjer je problem dostopov, iskanja dokumentov, problem, katera je zadnja verzija dokumenta?

Rešitev

Presoje – upravljajte s presojami, uporabljajte online vprašalnikeKorektivni ukrepi - ukrepajte v primeru odstopanj delovanja vašega podjetja od ciljevISO dokumenti – programska podpora upravljanju dokumentov v skladu z ISO standardi.Modeliranje procesov - Prenova procesov in podpora ISO -posnemite svoje procese in jih usmerite v doseganje uspešnosti in odličnostiSpremljanje reklamacij - vam omogoča elektronsko spremljanje reklamacij, učinkovito odpravljanje napak in preprečuje nastanek novih ter in s tem ohranjanje lojalnosti strank. Upravljanje s tveganji (Risk) – vam omogoča identifikacijo tveganj, analizo in oceno tveganj, do planiranja ukrepov in nadzorom uspešnosti.


Stranke

Mercator, Bolnišnica Golnik, Koto, Energetika MB, Lily hospital Nigerija, Predilnica Litija, Srbske železnice, Tomplast, MitolPregled izvajanja projektov, pregled zamujenih nalog, finančni rezultat projekta

Bolečina

Imate pregled vseh aktivnosti s posameznim kupcem (Obiski, klici, ponudbe, pogodbe, poslani in prejeti maili vseh, promocije, akcije, priložnosti…) na enem mestu?Je e-mail komunikacija s kupcem vidna tudi, ko komercialist zapusti vaše podjetje?Lahko maile pošiljate tudi direktno iz pregleda kupca?Imate pregled vseh dokumentov povezanih s kupcem v zadnji veljavni verziji? Imate avtomatska opozorila o izteku veljavnosti pogodb?Imajo vsi pregled reklamacij kupca in v katerem statusu so?Imate pregled vseh priložnosti, projektov in nalog povezanih s kupcem in opozorili o zamudah? Lahko direktno dodelite odgovorni osebi nalogo v zvezi s kupcem?Ima vsak komercialist na kartici kupca takojšen pregled planirane in dosežene realizacije po mesecih in proizvodih?

Vzorec ekrana: na enem ekranu so zbrane vse vitalne informacije.
Vzorec ekrana: Vsako podjetje si želi doseči dobre prodajne rezultate. Rezultata samega pa ni moč upravljati. Rezultat je posledica aktivnosti, ki pa jih lahko načrtujemo, upravljamo in merimo.

Rešitev

Enoten pregled nad vsemi podatki o poslovnih partnerjih Enostaven pregled prodajnih aktivnostiPregled vse e-mail korespondence na enem mestuDodeljevanje nalog sodelavcemVodenje priložnosti in projektovPostavitev opomnikovNadzor in vodenje (prodajne) ekipeSprejem naročilVodenje promocijPregled nad prodajnimi podatki v primerjavi s planom
Stranke

Clarus Zagreb, Predilnica Litija, Lily hospital Nigerija, Novelus, Tomplast, MitolPregled izvajanja projektov, pregled zamujenih nalog, finančni rezultat projekta

Bolečina

Ste imeli že 20 sestankov uprave, pripravljate vabilo, pa je prva točka pregled sklepov prejšnjih sej? Zato je potrebno pregledati vse prejšnje WORD zapisnike in sklepe, ter poklicati odgovorne da vam pošljejo poročila.Imajo vaši zaposleni enostaven pregled vseh sklepov iz različnih sestankov na enem mestu, kjer lahko poročajo in so poročila takoj vidna vsem?Ima vodja sestanka pregled nad vsemi zamujenimi sklepi?Ali so vaši sestanku strukturirani z vnaprej določeno vsebino in časovnim okvirom?

Vzorec ekrana: v pregledu sklepov so rdeče obarvani sklepi, ki zamujajo, na zamude opozarjajo tudi maili.

Rešitev

Ko pripravimo novo vabilo za sestanek izberemo najprej vrsto sestanka (template) s tem se nam določeni podatki že avtomatsko napolnijo, ravno tako stalni vabljeni. Te podatke lahko uredite ali dodate nove.Program nam avtomatsko ponudi še vse nepotrjene sklepe prejšnjih sestankov te vrste, skupaj z poročili.V področju Moji sklepi pa imamo zbrane vse sklepe za katere smo določeni kot odgovorna oseba ali izvajalec.V pregledu sklepov vidimo na katerem sestanku je bil sprejet sklep, kdo je odgovoren, kakšen je odstotek dokončanja ter koliko časa in sredstev je bilo že porabljeno. O zamudah opozarjajo maili.

Stranke

Predilnica Litija, Lily hospital Nigerija, Mitol, Don don

Pomembnejše TOMAS reference

Tomas se razvija že preko 20 let v sodelovanju s preko 200 managerji v Sloveniji in tujini.

- Continental Hannover (Proces, BSC)
- KUDU, Saudska Arabija (BSC)
- Bolnišnica Golnik (DM, Cori)
- Mercator skupina (ISO DM-10.000 uporabnikov)
- Generali(Poslovni plan)
- Skupina Don don (Plan, Nadzorne plošče, Poročila, Projekti, Sestanki, Konsolidacija)
- Predilnica Litija (DM, Sestanki, Reklamacije, Cori, Projekti, CRM)
- Novellus (CRM, Naročila)
- Clarus, Croatia (CRM, Promocije)
- Energetika MB (Plan, ISO, Projekti)
- Koto (Plan, Dashboard, ISO, Projekti)
- Tomplast (Projekti, CRM, ISO (DM, Risk, Audit, Reklamacije, Cori)
- Mitol (Projekti, CRM, Sestanki, ISO (DM, Reklamacije), SP
- HSH Chemie, Serbia (CRM)
- Sofia knowledge cluster center (CRM)
- Romtelco, Romania (Projekti)
- Lily hospital, Nigerija (BSC, BP, Projekti, CRM, ISO (DM, Risk, Reklamacije, Cori)
- Messer Slovenija (ISO (DM, Risk, Audit, Reklamacije, Cori)
- Iskra AMS (Projekti, CRM, DM-ISO, Reklamacije)
- Istrabenz plini (Projekti, SP-strateško planiranje)
- Energija plus MB (BP-poslovno planiranje, Dash-poročanje)
- Domel – (DM-ISO)
- Plastika Mesojedec (ISO (DM, Audit, Reklamacije, Cori), Sestanki
- Grega_JK – (CRM, Audit, DM-ISO)

Trenutni partnerji in distributerji

- Structure consulting, Jordan, www.structure.jo
- Hiron, Bulgaria, www.hiron-mc.com
- BSC academy, Iran, www.bsccol.ir
- Nexus MS, Egypt, www.NexusAcademy.com
- Finacon, Romania, www.finacongroup.com
- Subnet Business Solution, Pakistan
- MBE Sistemi, Croatia, www.mbe-sistemi.hr
- Patrick consult, Nigeria, www.patrickonsult.com.ng
- Perftech, Slovenija
- SRC, Slovenija, www.src.si
- DSE group, Serbia
- Dimensions Consulting ltd., Middle East, www.dimensionsltd.net
- SPDS business, Mexico
- Silicone Cities Consulting, Australia
- Aspire, UK, https://www.aspirepi.com/

Komentarji strank

Alan Perc, direktor Energetika Maribor

7.9.2020

V našem podjetju smo se intenzivno lotili notranje digitalizacije poslovnih procesov s pomočjo kompletnega nabora Tomas. Zelo smo se razveselili, ko so naši nadgradnji sistema zagotavljanja kakovosti s pomočjo modulov Tomas dali visoko oceno tudi presojevalci TUV pri nedavnem obisku.
Alan Perc, direktor Energetika Maribor

testi-01

Stopi v stik

Izpolnite spodnji obrazec in kontaktirali
vas bomo v najkrajšem možnem času.

contact-img
scroll-top