ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

ZAKAJ TOMAS

ZAKAJ

TOMAS V PODJETJE

Konkurenčno okolje nagrajuje boljše in izloča slabše. Ni lebdenja! Gremo GOR, če ne gremo GOR – gremo DOL! Napredujejo podjetja z boljšimi REZULTATI. Vemo, kaj rezultati poslovanja so, vemo tudi, da rezultati ne nastanejo, ampak jih moramo ustvariti. Da bi ustvarjali rezultate, moramo načrtovati, meriti, usmerjati in razvijati AKTIVNOSTI. Samo analizirati rezultate takrat, ko so že postali zgodovina, je premalo in prepozno!

TOMAS je predvsem učinkovito orodje v rokah vodstva in zaposlenih takrat, ko ga najbolj potrebujejo – ko načrtujejo in ko izvajajo načrtovano. Vsa uspešna podjetja stalno izpopolnjujejo postopke in rezultate načrtovanja in poslovne procese s katerimi izvajajo načrtovano. Večina podjetij ki izgublja konkurenčni položaj ima težave prav na teh področjih. TOMAS vam bo v veliko pomoč pri navigiranju k dolgoročni uspešnosti poslovanja.

KAKO?

Začetno in periodično oblikovanje, formuliranje in izpopolnjevanje odločitev o tem KAJ bomo delali podpirajo programski moduli TOMAS:

EFQM, Balanced Scorecard (BSC), TQM, 20 ključev – za načrtovanje na strateški ravni ko je govora o poslanstvu, viziji, strateških ciljih in strategijah;

Poslovni načrt (Business Plan) – za operativno prodajno in finančno planiranje

Kar pogosto se dogaja, da podjetja sicer oblikujejo strateške planske dokumente, potem pa ti dokumenti »ostanejo v omarah«, ne zaživijo v smislu stalnega spremljanja njihove implementacije. Tudi na tem področju omogoča TOMAS preboj, saj zelo enostavno podpira spremljanje izvajanja načrtov, vsak trenutek interaktivno dostopno vsem pooblaščenim sodelavcem in vodstvu.

Sledi drugi KAKO in sicer podpora izvajanju in nadzoru najpomembnejših procesov v podjetju na področju prodaje, financ, kakovosti in poslovne odličnosti, korektivnih ukrepov in projektnega vodenja.