ProduktiKlijentiZastupniciContactsTehnološki partneriDSE grupa
News releases
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Rešenje Sve u jednom
Rešenje sve u jednom od strateškog planiranja, strateških mapa, praćenja ključnih pokazatelja, nadzornim pločama; operativnog planiranja i izrade proračuna, modeliranje i optimizacija procesa, OLAP analiza, podrške kvalitetu; upravljanje dokumentima, upravljanje korektivnim merama; upravljanja projektima, CRM; nadzor investicija; nadzor reklamacija.
Menadžeri
Upotrebite jedno integrirano rešenje za strateško i poslovno planiranje, pračenje uspešnosti, upravljanje odnosa sa kupci,a upravljanje projektima, sastancima i zadacima, upravljajte kvalitetom. Budite informirani i pravovremeno upozoreni na probleme ...
Konzultantska preduzeća
Benefit from use of supporting IT Solutions during and after consultation, increase customer’s satisfaction and your revenues ...
IT ERP preduzeća
Put it on top of your solution, offer complete solution to your customers, get advantage against your competition ...
Kako vaša organizacija može profitirati pomoću TOMAS-a?
Jednostavno zapitajte se sledeće pitanje: “Kakvi bi biti rezultati, ako postignete većinu vaših strateških ciljeva, da su vaši strateški i operativni akcijski planovi  ispunjeni, svi procesi rade kao što je planirano, sve korektivne mere izvršene na vreme, plan prodaje, proizvodnje, zaliha, nabavke i finansije dosegnuti,  različiti zaključci sa sastanka su ispunjeni, ako je poboljšano rešavanje žalbi ...? "
Signed contract with KUDU

We are proud to announce that Saudi Arabian corporation KUDU with over 200 fast food restaurants open across the region decided to implement BSC with our IT solution and consultancy.
http://corporate.kudu.com.sa/

Read more