ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Rešitev vse v enem

TOMAS je integriran sklop rešitev, ki se razvija že več kot 20 let v sodelovanju s številnimi managerji. 

Kot atomi gradijo molekule, tako TOMAS moduli delujejo samostojno, pa hkrati povezano in s tem tvorijo integralno Collaborative  Management (CPM) Solution

OMAS je integriran sklop rešitev, ki se je razvijala več kot 15 let v sodelovanju s
Rešitev Vse v enem:  Strateško planiranje; Operativno planiranje in budžetiranje; Procesno modeliranje in optimizacija; Strateške mape, dashboardi; OLAP analize; Podpora kakovosti; KPI nadzorovanje;  Dokument management; Vodenje sestankov in Spremljanje sklepov; Korektivni ukrepi; Spremljanje investicij; Spremljanje reklamacij.