ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Claims

1 REKLAMACIJE

Vsako podjetje, ki posluje s strankami si želi zadovoljne kupce. Ti se vedno znova vračajo in so naša najboljša reklama, hkrati pa garancija za rast podjetja in dobička. Zato je spremljanje reklamacij kupcev še posebnega pomena, saj s hitrim reševanjem potolažimo nezadovoljnega kupca. S podrobno analizo, sprejemanjem korektivnih in preventivnih ukrepov pa odpravimo vzroke naših napak in preprečimo ponavljanje pritožb in reklamacij.

TOMAS je razvil orodje, ki vam pomaga učinkovito spremljati in reševati reklamacije. Modul TOMAS.Claims - reklamacije ima sledeče značilnosti:

1.1 Vnos/sprejem reklamacije

Prva faza pri obdelavah informacij je sprejem reklamacije od naše stranke in njeno evidentiranje v elektronski obliki.

V aplikaciji je pripravljen obrazec za vnos, ki omogoča sprejemniku reklamacije čim hitrejše evidentiranje (saj lahko reklamacijo sprejema tudi po telefonu).

Za vsak tip reklamacije lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih vnosnih polj (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum – v kolikor je polje vrednost lahko naredimo tudi formulo, da se izračuna iz drugih vnosnih polj). Tako je TOMAS.Claims brez dodatnega programiranja možno uporabiti čisto vsakem podjetju.

Ko sprejemnik dodaja informacijo se najprej avtomatsko dodeli zaporedna številka reklamacije skupaj z letnico. Nato izberemo podjetje in osebo iz tega podjetja, ki sporoča reklamacijo. Vpišemo še kratek naziv reklamacije in dolg opis. Reklamaciji lahko dodamo še dokumente (email, skeniran dopis, fakturo...).

Na koncu opredelimo še odgovorno osebo za reševanje reklamacij, reklamaciji določimo tip in kategorijo reklamacij za lažje razvrščanje.


1.2 Pregledovanje reklamacij

1.3 Akcije

1.3.1 Ugotovitve

Odgovorna oseba lahko tukaj vpisuje svoja zapažanja in ugotovitve v zvezi z reklamacijo. V primeru, da ugotovi, da je šlo za napako pri vhodnih materialih, lahko določi material in pa dobavitelja, ki je dobavil ta material.


Za vsak tip reklamacije lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih polj za vpis ugotovitev (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum).

Na osnovi ugotovitev lahko sprejmemo korektivne (kratkoročne), preventivne (srednjeročne) in sistemske (dolgoročne) ukrepe.

1.3.2 Korektivni ukrepi

Z določitvijo korektivnih ukrepov odgovorna oseba določi kratkoročne ukrepe, s katerimi predvsem dosežemo odpravo napake pri stranki in s tem nezadovoljstvo stranke. Za vsako reklamacijo lahko določimo več korektivnih ukrepov z različnimi izvajalci. Določimo še roke za izvedbo korektivnih ukrepov. Izvajalci o izvedbi posameznega korektivnega ukrepa poročajo, v pregledu ukrepov se vidi status posameznega ukrepa, stopnja dokončanja in porabljen čas in sredstva.


Za vsak tip reklamacije lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih polj za vpis korektivnega ukrepa (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum).

1.3.3 Preventivni ukrepi

Na osnovi ugotovitev o vzrokih reklamacije lahko določimo preventivne ukrepe, ki bodo preprečili, da bi se na tem izdelku/storitvi podobne napake zgodile ponovno pri isti stranki ali tudi pri drugih strankah. Za vsako reklamacijo lahko določimo več preventivnih ukrepov z različnimi izvajalci in roki.


1.3.4 Sistemski ukrepi

Na osnovi ugotovitev o vzrokih reklamacije lahko določimo sistemske ukrepa, s katerimi naj bi preprečili, da se podobna napaka ponovi tudi pri drugih novih izdelkih/storitvah ki naj bi jih razvili v bodoče (nove kontrole, reorganizacija podjetja ali optimizacija procesov...). Za vsako reklamacijo lahko določimo več sistemskih ukrepov z različnimi izvajalci in roki.


1.3.5 Rešitve

Za vsako reklamacijo lahko po zaključku lahko naredimo končni povzetek rešitve reklamacije.


Za vsak tip reklamacije lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih polj za vpis rešitve (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum).

1.4 Poročila

Izvajalci poročajo o izvedbi ukrepov, za katere so bili zadolženi. Za vsak ukrep lahko napišejo eno ali več poročil, kjer opišejo izvedena dela, poročajo o porabljenem času in sredstvih za realizacijo ukrepa.


Dodamo lahko poljubno število prilog, ki so lahko iz diska, v kolikor imate TOMAS.DM pa jih lahko povežete z dokumenti, ki so že tam.