ProduktiKlijentiZastupniciContactsTehnološki partneriDSE grupa
News releases
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Produkti

TOMAS.BSC (Balanced Scorecard) – promenite Vašu strategiju u akciju

Naše rešenje BSC podržava celi proces rada strateškog planiranja, od definisanja misije, vizije, SWOT analize, strateških usmerenja, akcijskih planova, KPI, strateškog praćenja kroz strateške mape, kontrolne panele, s vrlo jakom analitičkom podrškom putem OLAP višedimenzionalne tehnologije. Pored toga, podržava i druge metodologije, kao Poslovna izvrsnost, metoda 20 ključeva, a može se upotrebiti i za merenje Procesa ili Projekata.

TOMAS. MIS (Menedžment Informacioni Sistem) - budite obavešteni

Sa integracijom informacija, nastalih na operativnom nivou poslovanja, MIS Vam svako jutro na ekranu nudi sve ključne elemente vašeg poslovanja – u grafičkom i numeričkom obliku. MIS omogućava istraživanje u dubinu poslovnih elemenata po slobodnom izboru, kad i ako je potrebno. MIS ima ogromne analitičke mogućnostima putem OLAP višedimenzionalne tehnologije, a u saradnji sa različitim menadžerima već smo razvili standardne kocke (mudule) za pojedina poslovna područja, kao što su prodaja, finansije, bilansi, nabavka, proizvodnja, zalihe, kadrovi… koje vam možemo ponuditi i time značajno skratiti vreme implementacije MIS-a.

TOMAS.BP (Poslovni plan) - simulirajte svoje poslovne odluke

TOMAS.BP je programsko rešenje namenjeno izradi poslovnih planova (mesečnih, godišnjih, srednjoročnih...). Program omogućuje izradu poslovnog plana za grupu preduzeća, jedno preduzeće, mesto nastanka troška ili organizacijske jedinice unutar preduzeća, pa čak do nivoa pojedinačnih proizvoda ili tržišta. Omogućen je zajednički rad različitih odeljenja na poslovnom planu i delegiranje pojedinačnih zadataka sa praćenjem rokova izrade. U program su ugrađeni kompleksni algoritmi, koji nam omogućuju simulacije različitih poslovnih događaja i izradu poslovnih planova za različite scenarije poslovanja.

o Izrada poslovnog plana na različitim nivoima i različite kompleksnosti;

o Kompleksni sastav algoritama, koji omogućuje simulacije do nivoa pojedinačnog proizvoda;

o Povezanost sa ERP sastavom, sastavnicama i tehnologijom naših proizvoda;

o Timski rad;

o Mogućnost izrade simulacija kriznih planova.

TOMAS.Proces (Optimizacija procesa i podrška kvalitetu) - snimite svoje procese i usmerite ih ka postizanju uspešnosti i prednosti

TOMAS.Proces je programsko rešenje namenjeno modeliranju poslovnih procesa, kao pomoć kod optimizacije postojećih poslovnih procesa ili kao pomoć pri upravljanju kvalitetom.

o Modeliranje postojećih poslovnih procesa;

o Modeliranje document flow-a;

o Simulacije procesa;

o Praćenje ključnih pokazatelja poslovanja po procesima i aktivnostima;

o Korektivne mere i zadaci.

TOMAS.DM (Upravljanje dokumenata) - ne gubite vreme sa traženjem dokumenata

Pomoću našeg SW rešenja svi dokumenti preduzeća su dostupni u digitalnom obliku, bilo kad i bilo gde. Ova vrlo jednostavna aplikacija za upotrebu nudi zaposlenima uvid isključivo u one fajlove za koje imaju dozvolu, čime se i apsolutno onemogućava neovlašćeno korišćenje dokumentacije. Aplikacija garantuje pretraživanje, usklađivanje, potvrđivanje, pregled i sadašnjih i ranijih verzija svih dokumenata.

TOMAS.Meeting (Upravljanje sastancima) – povećajte pravovremenu i kvalitetnu realizaciju zaključaka

Sa stalnim uvidom u realizaciju dogovorenih zaključaka postižemo da odgovorni svoje zadatke završe pravovremeno i kvalitetno. Time se obezbeđuje sigurna realizacija planiranih ciljeva i strateških usmerenja, a otvara se realna mogućnost povećanja učinka i prihoda.

TOMAS.Invest (Nadzor nad investicijama) - proverite svoje investicijske odluke

Sva preduzeća koja se žele razvijati, pratiti moderne trendove i promptno reagovati na zahteve tržišta moraju investirati velika sredstva, da bi ostvarila svoje ciljeve i iskoristila mogućnosti današnjeg globalnog tržišta. Pogrešne ili prekasne investicije mogu prouzrokovati velike probleme. Programsko rešenje omogućuje jednostavnu simulaciju poslovnih odluka u predinvesticijskoj fazi i kvalitetno praćenje investicija tokom rada. TOMAS.Invest je rešenje koje vam u tome pomaže.

TOMAS.Claim (Praćenje reklamacija) - pratite zadovoljstvo vaših kupaca

Svako preduzeće koje radi sa strankama, želi zadovoljne kupce jer se oni vraćaju i naša su najbolja reklama. Zadovoljni kupci su najboljagarancija za dalji rast preduzeća i profita, odnosno za povećanje ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja.

Zato je praćenje reklamacija kupaca od posebnogznačaja, jer brzim rešavanjem reklamacija se sprečava nezadovoljstvo kupaca, a sa detaljnom analizomproblematikereklamacija i primenom efikasnih preventivnih i korektivnih mera uklanjamo uzroke naših grešaka i sprečavamo ponavljanje žalbi i reklamacija.

TOMAS.Cori (Korektivne mere) - reagujte u slučaju odstupanja vašeg preduzeća od ciljeva

Sa našim rešenjem definišete korektivne mere za otklanjanje odstupanja na osnovu merenja i procena, a takođe time uvodite i preventivne mere radi izbegavanja svih eventualnih daljih odstupanja. Na jednostavan način time pratite kako se zadaci korektivnih i preventivnih akcija realizuju u utvrđenim rokovima.

TOMAS.Cons – modernizujte konsolidaciju svojih računovodstvenih izveštaja

TOMAS.Cons programsko je rešenje namenjeno konsolidaciji financijskih izveštaja (financijska konsolidacija, izveštavanje i analitika). Program pojednostavljuje kompleksni proces prikupljanja podataka, skraćuje vreme zatvaranja računovodstvenih perioda i poboljšava mogućnosti financijskog planiranja i izveštavanja.

o Fleksibilni sastav automatskog ulaza podataka iz povezanih preduzeća;

o Konsolidacija kapitala;

o Kompleksni sastav konverzije valuta;

o Automatska konverzija različitih knjigovodskih standarda;

o Integrisani alati i asistencija pri provođenju konsolidacijskih procedura;

o Brzi i kvalitetni izveštaji i analize;

o Prilikom kupovine, preuzimanja ili investiranja u druga preduzeća, treba izvršiti konsolidaciju računovodstvenih izveštaja.

TOMAS.Dash – izveštaji i Kontrolni paneli

Izveštaji su tabele, koje se pune automatski i zamenjuju ručnu pripremu Excel izveštaja.

Kontrolni paneli nude brz i udoban pregled stanja preduzeća ujutro uz kafu. Pune se iz MIS ili ERP, tako da nije potreban nikakav dodatni ručni unos. Ažurirane su svako jutro.

TOMAS.Project – upravljanje projektima

Pomoću tog modula dodeljujemo i pratimo zadatke radnika i njihove izveštaje. Možemo dodeljivati jednostavne zadatke ili celokupne projekte, npr. Sajam, nov proizvod.

Sa zadacima i projektima projekti povezan je mejling tako da odgovoran dobiva mejl, kad dobije nov zadatak. Sledeći mejl dobiva 2 dana ispred rokom, a onda svaki dan, kad kasni. Dodeljivać zadatka i članovi projekta dobiju mejl, kad netko preda izveštaj.