ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

PLAN

BP-Poslovni načrt, rešitev, ki se lahko uporablja za različne namene načrtovanja: letne plane, dolgoročne plane, plane skupine podjetij ... lahko pripravite več variant plana (optimistično, pesimistično ...).

Rešitev ponuja načrtovalcem svobodo pri oblikovanju različnih vnosnih tabel za planiranje. Določite lahko »potek dela« planiranja, ljudi, ki sodelujejo pri tem, ter akcij, ki jih je potrebno storiti.

Ko odgovorni končajo z vnosom, se plan preračuna, nato lahko zaženete simulacije. S spremembo katerega koli parametra takoj vidite vpliv na uspešnost celotnega podjetja, organizacijskih enot, proizvodov in trgov. Plan lahko predstavitev vodstvu preko grafičnega večdimenzijskega vmesnika.

Ko je plan končan si lahko prenesete celoten plan v WORD (s tekstom in tabelami)