ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

NADZORNE PLOŠČE IN POROČILA

TOMAS Dashboardi

Nadzorne plošče ponujajo hiter in udoben pregled stanja podjetja kadarkoli in kjerkoli. Polnijo se avtomatsko iz baz podatkov podjetja, ostalih rešitev TOMAS ali pa preko vnosnih tabel, ki jih polnijo uporabniki, namesto dosedanjih Excelov.TOMAS Poročila 

Se polnijo avtomatsko in nadomeščajo ročno pripravo Excel poročil.

Take tabele se lahko izpišejo, lahko pa si jih uporabniki enostavno ogledujejo v TOMAS. Poročila si lahko uporabniki kreirajo sami podobno kot v Excelu, ni potrebno programiranje.


TOMAS Vnosne tabele

Preko tega se zajemajo podatki od povezanih podjetij in služb, kar sedaj poteka preko Excel tabel, ker ni na razpolago podatkov v bazah ali pa baze niso povezane. Zajemamo lahko podatke vseh področij (marketinške stroške, kadri, izobraževanja, plan učinkov projektov, plan izterjav, izpolnjevanje strateških ciljev, ankete zadovoljstva, tržne analize, razkritja za konsolidacijo itd).