ProduktiKlijentiZastupniciContactsTehnološki partneriDSE grupa
News releases
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Menadžeri

Kako mogu menadžeti profitirati od upotrebe TOMAS rešenja? 

  • TOMAS omogućava nadziranje celog preduzeća an jednom mestu; dodatno podstiče suradnju među saradnicima. 
  • Nezavisnost od vaših odeljenja: upotrebite informacije kad god vam zatrebaju i gde god vam zatrebaju. Izveštaje možemo menjati, raditi dodatne analize i istraživanja.
  • Dobite najviše iz vašeg ERP; dobivajte ažurne, kvalitetne informacije u preglednom obliku.
  • Upotrebite jedno rešenje za sve korake Demingovog cikla: Planiraj, Izvrši, Meri i Koriguj.
  • Budite upozoreni na probleme pravovremeno.
  • Povežite strateške ciljeve sa finansijskim planovima.
  • Povežite strateške ciljeve sa projektima i procesima.
  • Balansirajte strateške i operativne pokazatelje.
  • pratite realizaciju strateških akcijskih planova i projekata.
  • pratite realizaciju zaključaka sastanaka.


Sa svim pomenutim povećaćete prodaju i profitabilnost, postignuti zadovoljstvo vaših kupaca , vlasnika i radnika. 

Kontaktirajte nas ako želite prezentaciju u živo ili DEMO. 


Radujemo se vašemu kontaktu i uspešnoj saradnji.