ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

KONSOLIDACIJA

KONSOLIDACIJA

IT rešitev za konsolidacijo poenostavlja kompleksne procese zbiranja podatkov, skrajšuje čas zaključka obračunskih obdobij in izboljšuje možnosti finančnega načrtovanja in analiziranja.

TOMAS.CONS SW VAM PRIHRANI OGROMNO ČASA IN DENARJA PRI ZBIRANJU PODATKOV, PRERAČUNIH IN IZDELAVI KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER POVEČA KVALITETO KONTROLINGA IN UPRAVLJANJA SKUPINE POVEZANIH PODJETIJ.

mapiranje kontov


polnjenje in preračun brutobilanc tujih podjetijizločanje medsebojnih prometov (terjatve in obveznosti, prihodki odhodki, naložbe...)

konsolidirani računovodski izkazi