ProduktiKlijentiZastupniciContactsTehnološki partneriDSE grupa
News releases
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Kako vaša organizacija može profitirati pomoću TOMAS-a?

TOMAS – korporativna platforma za kolaboraciju:

TOMAS.CPM skuplja korisnike I sadržinu na jednom mestu u oblaku (cloud) I time pojačava produktivnost vaših zaposlenih. 

Platforma kombinuje upravljanje dokumentima, upravljanje sastancima, kreiranje projekata, koji vam omogućuju upravljanje projektima kroz faze i praćenje zadataka kroz kalendar.  Možete kreirati Strateški plan, BSC ili Poslovni plan, gde uključujete ostale suradnike u pripremu I onda pratite realizaciju. Dodatno možete kod svakog odstupanja odmah dodeliti zadatke za otklanjanje I rešavanje problema.

Kroz rešenje možete vršiti i nadzor nad reklamacijama i korektivnim merama.

Dizajniranje procesa i priprema i upravljanje ISO dokumentacijom kako i nadzor nad vašim sredstvima pomoću TOMAS rešenja puno je jednostavnije. 

Možete upravljati projektima, deliti zadatke svojim zaposlenim.

Kroz pračenje aktivnosti sa vašim kupcima kroz CRM povečavate prodaju.