ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Kako lahko vaša organizacija pridobi z uporabo TOMAS?

TOMAS je integralna rešitev za podporo odločanju (Colaborative Performance Management), ki ponuja rešitev"Vse v enem” z vsemi funkcijami  potrebnimi za upravljanje podjetja:

Strateško planiranje;

Operativno planiranje in budžetiranje ;Procesno modeliranje in optimizacija; Strateške mape, dashboardi;

OLAP analize;

Podpora kakovosti;

KPI nadzorovanje

Dokument management;

Vodenje sestankov in Spremljanje sklepov;

Korektivni ukrepi;

Spremljanje investicij;

Spremljanje reklamacij.

Upravljanje projektov

Upravljanje odnosov s strankami