ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

CRM

TOMAS.CRM na osnovi metodologije ciljnega vodenja prodaje (Mercuri International) omogoča večdimenzijsko načrtovanje in spremljanje aktivnosti in s tem učinkovito vplivanje na rezultat takrat ko je to možno – v fazi izvajanja aktivnosti.

CRM v praksi pogosto predstavlja zgolj bolj ali manj elegantno obliko adresarja in odlagališča zapisov o stikih s kupcem, ali pa zelo kompleksno marketinško orodje, ki ga prodajna funkcija podjetja včasih težko vgradi v vsakodnevno prodajno delo ljudi v prodaji.Mi imenujemo naš CRM -  TOMAS.CRM+ in ima enkratno ponudbo, saj lahko kombiniramo module in nudimo paketno rešitev. Skupaj s klasičnim CRM nudimo še del Projektov, Poslovnega plana, Poročil in nadzornih plošč, del Reklamacij, in upravljana dokumentov. pregled priložnostipregled prodajnih aktivnostikartica kupcaprojekti za kupceplaniranje prodajnih aktivnosti