ProduktiKlijentiZastupniciContactsTehnološki partneriDSE grupa
News releases
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

CRM

TOMAS.CRM

TOMAS.CRM bazira na metodologiji ciljno usmerene prodaje (Mercuri International) i omogućava višedimenzijsko planiranje i nadzor nad aktivnostima i time utiče na rezultate kad je to moguće – u fazi izvođenja aktivnosti.

Ima puno CRM rešenja ali su to klasična rešenja za prodajne levke i marketinške kampanje. Mi nazivamo naš CRM - TOMAS.CRM+ i ima jedinstvenu ponudu, jer možemo da kombinujemo module i nudimo paketno rešenje. Zajedno sa klasičnim CRM nudimo deo Projekata, Poslovnog plana, Izveštaja i nadzornih ploča, deo Reklamacija i Upravljanja dokumentima.