ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
News releases
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Rešitev vse v enem
Strateško planiranje; Operativno planiranje in budžetiranje; Procesno modeliranje in optimizacija; Strateške mape, dashboardi; OLAP analize; Podpora kakovosti; KPI nadzorovanje; Dokument management; Vodenje sestankov in Spremljanje sklepov; Korektivni ukrepi; Spremljanje investicij; Spremljanje reklamacij.
ZAKAJ TOMAS
TOMAS je predvsem učinkovito orodje v rokah vodstva in zaposlenih takrat, ko ga najbolj potrebujejo – ko načrtujejo in ko izvajajo načrtovano.
Svetovalna podjetja
Uporabite naša IT orodja v procesu svetovanja, povečajte zadovoljstvo vaših strank in vaše prihodke
ERP ponudniki
Postavite TOMAS nad vaš ERP, ponudite kompletno rešitev vašim strankam in pridobite prednost pred konkurenco.
Kako lahko vaša organizacija pridobi z uporabo TOMAS?
Preprosto si zastavite naslednje vprašanje: “kakšni bi bili rezultati; če bi dosegli večino naših strateških ciljev, če bi bili naši strateški in operativni akcijski načrti izpolnjeni, vsi procesi delovali, kot so bili načrtovani, vsi korektivni ukrepi izvršeni pravočasno, plan na Prodaji, Proizvodnji, Zalogah, Nabavi in Financah dosežen, sklepi iz različnih sestankov izpolnjeni, če bi se izboljšalo reševanje reklamacij …?”
dr. Kristijan Bauer, general manager Continental Stöcken, Erco Equador
Tomas.Proces Business process modelling tool was  developed special for us. On the basis of good experience we decided to implement also Tomas Balanced scorecard module. Installation was done in December 2006 and after some short cooperation with their consultant team the first results just after 3 weeks were shown.
Read more